Negar's Blog: 2013

سنگ شوم بر بام خانه سقف میریزد این بالایی یه شبه ترانه است که کلمه‌هاش از صبح افتاده‌اند تو سرم!باید خودم بخونمش تا معنی پیدا کنه..! -Negar Tabibian: دو سال پیش در چنین روزهایی حداقل یک ساعت روزی با تلفن حرف می زدم، حداقل دوماه یه بار یه آرایشگاهی می رفتم، خوابم سرجاش بود و منظم.

[index] [8966] [2026] [11310] [11657] [12650] [5039] [5273] [11574] [2555] [5302]

#

test2